Felügyeleti állomással ellátott, GSM hálózaton működő biztonságtechnikai rendszer.
( Egy kisebb közösség maga is védheti saját biztonságát )


A rendszer kitűnően alkalmas lakóparkok, lakóközösségek biztonságtechnikai rendszerének kiépítésére, vagy technológiai folyamatok megváltozásának bejelzésére, távvezérlésére.

1./ Miért jó egy ilyen rendszer?
Mert a nagy szolgáltatásokhoz képest olcsón üzemeltethető, saját kézben van, és az intézkedő mindíg a helyszinen van.
Egy közösség maga üzemeltetheti a felügyeleti rendszerét, így a GSM hálózat használata utáni díjon kívül nincs más szolgáltatási költsége. A rendszer pld. DOMINO feltöltő kártyákat is alkalmazhat, ahol a kártyák a lakók, vagy objektumok tulajdonosaié.
A kártyák lemerüléséről a diszpécserközpont mindig értesítést kap.
A házon, vagy lakóparkon belül az ott lakó gondnok, lift ügyeletes, közös képviselő, vagy megbízott személyek elláthatják a felügyeletet.
A központi diszpécser állomás, ha bármilyen riasztás történik az előre beállított mobil telefonszámokra továbbküldi a jelzéseket. Így nem kell folyamatosan a diszpécser munkahelyen ülni, és figyelni a rendszert.
Minden bejövő jelzés a számítógépen automatikusan regisztrálásra kerül és később bármikor visszakereshető.

2./ A Biztonságtechnikai diszpécser rendszer rendeltetése:
Sok tagállomással rendelkező, GSM hálózaton működő, felügyeleti rendszer, amely az objektumokról beérkező jelzéseket veszi, feldolgozza, tárolja, és biztosítja, hogy a risztó jelzésekre megfelelő intézkedések történjenek.
A diszpécser munkahelyről beavatkozási lehetőség a védett objektumok irányába, a kihelyezett berendezések kimenetei segítségével.

3./ A rendszer működésének lényege:
Az objektumokra kihelyezett GSM átjelzők SMS formában üzenetet küldenek a központi diszpécser egységnek, abban az esetben, ha a négy bemenetük valamelyikén változást észlelnek.
A jelzéseket a központ a beállításuknak megfelelően riasztásnak, (behatolásnak), szabotázsnak, üzemzavarnak, vagy valamilyen üzemi paraméter megváltozásának, stb. érzékeli.
Az előre definiált jelzéseknek megfelelően a diszpécser eldönti, hogy milyen intézkedés megtétele válik szükségessé.
Az objektumokra kihelyezett berendezések üzemkész állapotát a naponta beküldött életjelek garantálják. Életjel kimaradást a diszpécser szoftver jelzi, így a szükséges intézkedések megtehetők.
A felügyeleti szoftver segítségével a bejövő SMS-ek mindegyike két előre definiált, de rugalmasan változtatható telefonszámra továbbküldhető. Így a diszpécserrel egy időben a tulajdonos, vagy az üzemeltető is értesülhet a védett objektumon bekövetkezett eseményekről mobiltelefonján keresztül.
A diszpécser központból a kihelyezett állomások kimeneti reléi (SMS segítségével) vezérelhetők, így adott a távoli beavatkozás lehetősége is.