Trönkölt, MPT-1327 szerü sokcsatornás automatikus rádiótelefon-
rendszer központi vezérlőegység, bázis és előfizetői állomásai.
(CDT-K, MCRB, CDT-H, CDT-MP, CDT-MPCL, CDT-E)
(A rendszer gyártása megszünt)

 

CDT-K rádiótelefon vezérlőegység egybeépítve egy 4 csatornás közelkezelt MCRB bázisállomással.

1. A berendezés rendeltetése:

Mozgó és fixen telepített rádióállomások egymás közötti, valamint a nyilvános telefonhálózattal való hírközlési kapcsolat megvalósítása keskenysávú rádiócsatornák felhasználásával szelektív módon.

2. CDT-K vezérlőegység működési jellemzői:

A központi vezérlőegység 1….16 rádiócsatorna kezelésére alkalmas.
A berendezés MPT-1327 szerű működtető protokollt alkalmaz.
Valamennyi rádiós előfizető részére egyenlő csatorna-hozzáférési lehetőséget, biztosít. (bármely előfizető bármely rádiócsatornán forgalmazhat)
A rendszerben egy időben, csak annyi beszélgetés folytatható, amennyi a rendelkezésre álló rádiócsatornák száma.
Alaphelyzetben az előfizetők a központi egység hívócsatornáján gyűlnek össze és várják a számukra beérkező hívásokat illetve saját híváskezdeményezésüket
A hívócsatornán állandóan kisugárzott 1200bit/sec. modemjel tartalmazza híváskezdeményezéskór a hívó és hívott fél szelektív hívószámát és a forgalmazásra kijelölt csatornákat.
Az előfizetői berendezések típusuknak megfelelően lehetnek félduplex vagy teljes duplex üzeműek.
A nyilvános telefonhálózatra csak duplex állomások kapcsolódhatnak.
A rendszerben a rádiós előfizetők egymásközti forgalma közvetlenül a vezérlőegység kapcsolómezője segítségével jön létre, nem terhelve a nyilvános telefonhálózatot. (a rendszer gazdaságos, hiszen nem kell igénybe venni a telefonhálózat drága szolgáltatását a belsőforgalmazás esetén )
A már felépült rádióforgalmat az egyes tagállomások nem tudják lehallgatni, vagy lebontani.
A tagállomások részére a rendszer zárt. A berendezéshez diszpécser munkahely is kapcsolható.
A forgalom naplózás és tarifaszámlálás komputer segítségével.
Csoporthívási lehetőségek biztosítása bármely előfizető kezdeményezésére. Különféle prioritások biztosítása.

3. Csatlakozás a nyilvános, vagy alközponti telefonhálózatokhoz:

- 2 huzalos előfizetői vonalakkal. (min. 8 max. 256 vonal)
(minden előfizető saját előfizetői vonallal, vagy előfizetői csoportonként, közösen használt vonallal rendelkezik)
- 3, vagy 6 huzalos áttárcsázható vonalakkal a telefonhálózat magasabb hierarchikus szintjén, az alkalmazott telefonközpontok specifikus jellemzőinek megfelelően.
- digitálisan 2 Mbit-es csatlakozási felülettel

 

Műszaki ismertető letöltése

Duplex szintézeres 4 csatornás távolkezelhető bázis állomás CDT rendszerhez


Megnevezés: MCRB-4

Üzemi frekvenciasáv: 160/300/450 MHz
NF. kimenő teljesítmény: 10W, 20W vagy 40W Moduláció: F3
Csatorna szám: 99 csat. (HA65-A szervizkezelővel kiválasztható)
Mechanikai védelem: beltéri használatra
Súlya: 120 Kg

Felhasználási terület: elsősorban CDT-K trönkölt rendszer bázis állomásaként

Megjegyzés: a vevője kiváló szelektivitással rendelkezik a helikális bemenő szűrőnek köszönhetően.
Külön adó és vevő szintézerrel, valamint VCO-val rendelkezik.
A bázisállomás összegzőkkel, izolátor-cirkulátorral, aktív vevő elosztóval és külső sávszűrős duplex-szűrővel rendelkezik. Ennek köszönhetően a 4 rádiócsatorna egy antennára összegződik és a zavarmentes rádiózást, garantálja.
A berendezés el van látva 4/6 huzalos távkezelő egységgel, amely a CDT-K vezérlő egységgel, tartja a kapcsolatot. Vezérlés történhet fizikai érpáron vagy mikróhullámú rádió-relé csatornán keresztül. (analóg és digitális 2 Mbit csatornakezelés)
Az alkalmazott sávszűrős duplex-szűrő falra vagy a talapzatra szerelhető.
A vezérlőegység felől modemen keresztül a frekvencia adatok és egyéb rádiós paraméterek megváltoztathatóak.


Sávszűrős duplex-szűrő

A CDT rendszerhez nagyjóságú többkörös duplex-szűrő kerül alkalmazásra a jó szelektivitás és a kis beiktatási csillapítás érdekében.
Az alkalmazási körülményektől függően lehet külső, vagy adó-vevő vázba épített kivitelű.


Mobil duplex-félduplex üzemű CDT előfizetői állomás vezetékes kezelővel (CDT-MP)

.

Műszaki adatok:

Üzemi frekvenciasáv: 160/300/450 MHz
NF. kimenő teljesítmény: 10W
Moduláció: F3
Csatorna szám: 40 csat. ( 25KHz raszter esetén )
Mechanikai védelem: IP51
Súlya: 3,5 Kg
Üzemmód: duplex, félduplex


A berendezés működési leírása:

Az adó-vevő készülékhez egy tasztatúrával rendelkező Peiker kezelő csatlakozik, amely segítségével a CDT hálózaton belüli rádió, valamint a telefonhálózat felé irányutó forgalmat lehet lebonyolítani.
A kezelő rendelkezhet PTT gombbal, amely segítségével körözvény hívások esetén a félduplex üzemű forgalmazás is lehetővé válik. A kezelőn a pillanatnyi tartózkodási zóna 1-10-ig kijelzésre kerül.
Külső mikrofon és hangszóró alkalmazása esetén duplex üzemben a kezelő fizikai felvétele nélkül folytatható kihangosított beszélgetés.

 

Mobil duplex üzemű CDT előfizetői állomás Cordless telefonkészülék végződéssel (CDT-MPCL)


Műszaki adatok:

Üzemi frekvenciasáv: 160/300/450 MHz
NF. kimenő teljesítmény: 10W
Moduláció: F3
Csatorna szám: 40 csat. ( 25KHz raszter esetén )
Mechanikai védelem: IP51
Súlya: 3,5 Kg
Üzemmód: duplex


A berendezés működési leírása:

Az adó-vevő készülékhez egy Cordless telefonkészülék csatlakozik, amely az előző esettől annyiban különbözik, hogy segítségével a CDT hálózaton belüli rádió, valamint a telefonhálózat felé irányutó forgalom a gépkocsi elhagyása esetén is, a telefonkészülék hatósugarában biztosítható. A megoldás igen kényelmes, hiszen a felhasználó nincs szorosan a gépkocsijához kötve és a kétszeres átjátszás (Cordless-mobil-CDT központ) folytán az áthidalható távolság a telefonkészülék oldaláról nézve jelentősen megnövekszik.
Az üzemmód a Cordless telefonkészülék sajátossága miatt mindig duplex üzemű.
A berendezés rendelkezik egy kiegészítő zónakijelző egységgel, amely jelzi a felhasználó részére, hogy melyik rádiókörzetben tartózkodik éppen.

 

Fix telepítésű duplex üzemű CDT előfizetői állomás (CDT-E)


.

Műszaki adatok:

Műszaki adatok: Üzemi frekvenciasáv: 160/300/450 MHz
NF. kimenő teljesítmény: 10W
Moduláció: F3
Csatorna szám: 40 csat. ( 25KHz raszter esetén )
Mechanikai védelem: IP51
Súlya: 7 Kg
Üzemmód: duplex
Tápellátás: 230AC-13.5VDC beépített akkumulátorral szünetmentesített


A berendezés működési leírása:

A fixen telepített modul rendszerű kompakt adó-vevő készülékhez hagyományos, vagy Cordless telefonkészülék csatlakoztatható.
A berendezés a felhasználó részére a vezetékes telefonkészülék használatakor megszokott jelzéseket biztosítja.
A telefonálás kétféleképpen történhet:
- amennyiben a készüléket telefonvonal-hosszabbítós üzemmódban használjuk, (a központi oldalon konfigurálandó) akkor a kézibeszélő felemelésekor a CDT-K központhoz csatlakoztatott telefonvonal vonalhangját kapjuk meg rádiós úton keresztül, és rögtön tárcsázhatjuk a hívni kívánt vonalas számot.
- rádiótelefon üzemmódban a vonalhangot az előfizetői készülékünk generálja és irányszám betárcsázásával választjuk ki, milyen hívásszolgáltatást kívánunk igénybe venni. (belső rádiós hívás, vagy vonalas telefonhívás)

 

Kézi félduplex üzemű CDT előfizetői állomás (CDT-H)


Műszaki adatok:

Üzemi frekvenciasáv: 160/450 MHz
NF. kimenő teljesítmény: 5/4W
Moduláció: F3
CDT zónaszám: 16
Csatorna szám: CDT üzemben 16/zóna, hagyományos üzemben max. 256
Csatornaraszter: 12,5, vagy 25 KHz
Súlya: 420 g akkumulátorral
Méret: 54 (sz) x 139 (m) x 39 (mé) mm
Működési hőmérséklet tartomány: -25C +55C
Üzemmód: szimplex / félduplex, hagyományos, illetve CDT trönkölt üzemmód (átkapcsolható)
Kezelői felület nyelve: állítható ( magyar, angol, orosz )
Beépített FSK modem: 1200/2400 bit/sec
Megjelenés: tasztert és grafikus LCD kijelzőt tartalmazó robusztus forma


A CDT trönkölt üzemmód jellemzői:

A zónaváltás és keresés térerőmérés alapján történik. Az egyes zónákhoz 12 karakteres szöveg rendelhető.
A készüléknek két egyéni és nyolc csoportos hívószáma lehet.
Lehetséges hívásfajták:
- kézirádió-kézirádió,
- kézirádió-duplex mobil,
- kézirádió-telefonvonal,
- kézirádió-diszpécser,
- kézirádió-előfizetői félduplex csoport,
- kézirádió-vészhívás
32 hívószám tárolására és egyszerű kiadására ad lehetőséget.
A le nem kezelt beérkezett hívások kijelzése, egyszerű visszahívási lehetőséggel.
A hívási folyamat felépítése során alkalmazott jelzésváltás minden esetben az állomás azonosítása alapján történik.
Az összeköttetések bontása egyetlen gombnyomással, automatikusan megtörténik
A készülék felső lapján elhelyezett piros gombra programozható vészhívás funkció, automatikus ismétléssel, ha nem fogadták a hívást. Programozható időzítő a folyamatos adásidő limitálására.
Programozható VOX funkció.
A CDT rendszerparaméterek Windows-os program segítségével állíthatók be.

Kezelési utasítás letöltése